Databáze

Elektronické informační zdroje jsou přístupné všem zaměstnancům z vnitřní sítě nemocnice a registrovaným čtenářům ve studovně Lékařské knihovny.

Informační zdroje z projektu MEDINFO

Následující EIZ jsou financovány z projektu „Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MEDINFO), registrační číslo CZ.1.05/3.2.00/12.022.“

 • British Medical Journal (BMJ) online verze časopisu
 • British Medical Journals Online plné texty lékařských časopisů
 • Lippincot, Williams and Wilkins: High Impact Collection plné texty prestižních lékařských časopisů
 • Lippincot, Williams and Wilkins: Definitive Archive Collection plné texty archivních čísel lékařských časopisů
 • Karger Online Journals Current  plné texty lékařských časopisů
 • Karger Journal Backfile (1998 – 2012) – plné texty archivních čísel lékařských časopisů
 • New England Journal of Medicine (NEJM)  online verze časopisu
 • Thieme E-book Library  elektronické učebnice a atlasy
 • Nursing@OVID  portál pro ošetřovatelství
 • OVID Medline  medicínská bibliograficko-abstraktová databáze

logoMSMT

Informační zdroje z projektu NATURA

Následující EIZ jsou financovány z projektu „Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd CZ.1.05/3.2.00/12.0228“

 • Nature Biotechnology
 • Nature Neuroscience
 • Nature Medicine
 • Nature Reviews Cardiology

logoMSMT

Další zdroje dostupné v LK

„UpTo Date“ – expertní databáze

Znalostní klinická databáze s hypertextovými odkazy, která má pomoci s diagnostikou a doporučující léčbou. Obsahuje rovněž grafy, x-paprsky,fotografie, filmy. K dispozici je přístup k rozsáhlé databázi léků. UpToDate patří ke špičkovým informačním zdrojům pro lékařskou praxi založenou na důkazech. Vyznačuje se syntetickým zpracováním jednotlivých témat na základě interpretace publikované literatury. Tato expertní klinická databáze obsahuje přes 9 tis. zpracovaných témat z 23 lékařských oborů. Průběžně (4x ročně) aktualizována.

logoMSMT

Další databáze dostupné v LK

Web of Science (WoS)

Journal Citation Index

JOURNALS@OVID – přístup k archivním datům (ukončené předplatné)

Web Lékařské knihovny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně